חברת חשמל
חיפה

 

בנימין אוראל, אמן, צייר ,פסל ואדריכל. יליד ליטא (1889), בוגר בצלאל (1908 - 1914) במגמת ציור ופיסול וחבר בסגל המורים. שותף במשרד אוראל וזוהר אשר הוקם בחיפה בסוף שנות העשרים. המשרד פעל בשנים 1926 - 1942 ובמהלכן תכנן עשרות בנינים. עיקר פעילותו היתה בחיפה אולם מגוון הפרויקטים בוצעו ברחבי א"י המנדטורית מנהריה ועד רחובות. אתר זה מסכם את פעילותו האדריכלית ומתאר בנוסף על הבתים שנבנו גם הצעות לפרויקטים אשר לא הגיעו למימוש.
 

האתר עדיין בתהליך הקמה.
בשלב זה זמינים רק הבנינים בחיפה